Tranh gỗ vinh quy bái tổ khổ lớn” là một phong tục tập quán của người Việt Nam thời xưa. Theo tục lệ thì “Vinh quy bái tổ” thường dành cho những người đỗ đạt cao trong các kỳ thi của triều đình. “Tranh gỗ vinh quy bái tổ khổ lớn” chính là để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Và nơi mình được sinh ra. Đây được xem là hành động thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và hiếu thảo của ông cha ta.

Từ xưa việc học hành luôn được chú trọng bởi mục đích của nó là để thăng quan tiến chức. Đem đến sự đổi thay và vẻ vang cho cả dòng tộc. Khi mùa thi cử đến thì việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Hơn thế nữa, xã hội chúng ta từ xưa đã gắn liền với nông nghiệp. Bắt đầu từ đây văn hoá xóm làng cũng được xuất hiện. Mối quan hệ giữa người với người được xem là gần gũi. Vì vậy mỗi khi con cái học hành đỗ đạt trở về sẽ là niềm vui. Niềm vinh dự khôn xiết của đấng sinh thành. Khiến họ nở mày nở mặt với mọi người trong làng.

TRANH GỖ VINH QUY BÁI TỔ KHỔ LỚN

Tranh bữa tiệc ly dày 10cm liền khối. KT: 2m55x1m27x10

55.700.000 

Tranh gỗ treo phòng khách vinh quy bái tổ

32.000.000  30.500.000 

Tranh gỗ vinh quy bái tổ đẹp

38.000.000  35.000.000 

Tranh gỗ vinh quy bái tổ đẹp treo phòng khách hot

57.500.000  52.000.000 

Tranh gỗ vinh quy bái tổ khổ lớn

38.000.000  36.000.000 

Tranh gỗ vinh quy bái tổ khổ lớn gỗ hương

Giá liên hệ

Tranh treo phòng thờ vinh quy bái tổ

48.000.000  45.000.000 

Tranh vinh quy bái tổ gỗ hương đá đục kênh bong sắc nét. Kt: 2m55x1m27x9

Giá liên hệ

Tranh vinh quy bái tổ gỗ hương đá đục tay nét. KT: 237x117x8.

Giá liên hệ

Tranh vinh quy bái tổ gỗ hương đá đục tay sắc nét. KT: 215x89x10

Giá liên hệ

Tranh vinh quy bái tổ gỗ hương đá. KT: 237x107x7

Giá liên hệ

Tranh vinh quy bái tổ gỗ hương đá. KT: 237x117x7

Giá liên hệ

Tranh vinh quy bái tổ gỗ hương treo phòng khách

34.500.000 

Tranh vinh quy bái tổ khổ lớn đục tay đẹp. KT: 1m17x2m75x8.5

Giá liên hệ

TRANH GỖ LÀNG NGHỀ

Tranh Gỗ Mã Đáo Thành Công

19.000.000 

Siêu phẩm vip bát mã truy phong gỗ bách xanh. KT: 193×74×12

Giá liên hệ

Tranh bát mã đục kênh bong

28.000.000  25.000.000 

Tranh bát mã gỗ hương huyết

40.000.000  38.500.000 

Tranh bát mã treo tường

Giá liên hệ

Tranh bát mã truy phong gỗ hương đá đục kênh bong

Giá liên hệ

Tranh bát mã truy phong gỗ hương. KT: 217×107 khung 5 ván 4

Giá liên hệ

Tranh bát mã truy phong mẫu mới KT: 217x17x7

Giá liên hệ

Tranh bát mã truy phong MĐ-12

16.000.000 

Tranh bữa tiệc ly dày 10cm liền khối. KT: 2m55x1m27x10

55.700.000 

Tranh gỗ bát đẹp treo phòng khách

21.000.000  17.800.000 

Tranh gỗ bát mã truy phong

35.000.000 

Tranh gỗ bát mã truy phong dát vàng cao cấp

Giá liên hệ

Tranh gỗ bát mã truy phong KT: 217x17x6

Giá liên hệ

Tranh gỗ đẹp treo phòng khách bát mã

Giá liên hệ

Tranh gỗ hương đỏ thuận buồm xuôi gió TB-12

Giá liên hệ

Tranh gỗ hương mã đáo thành công treo phòng khách. KT: 197x97x6

Giá liên hệ

Tranh gỗ hương thuận buồm xuôi gió

19.500.000 

Tranh gỗ hương thuận buồm xuôi gió TB-03

29.500.000  27.000.000 

Tranh gỗ hương thuận buồm xuôi gió TB-06

14.000.000  12.500.000 

Tranh gỗ hương thuận buồm xuôi gió TB-09

Giá liên hệ

Tranh gỗ mã đáo thành công đục kênh bong. KT: 270x127x7

Giá liên hệ

Tranh gỗ Mã đáo thành công khổ lớn

41.500.000  38.600.000 

Tranh gỗ mã đáo thành công KT: 217x107x7

Giá liên hệ

Tranh gỗ thuận buồm xuôi gió đẹp TB-05

45.000.000  42.000.000 

Tranh gỗ thuận buồm xuôi gió đẹp-TB02

31.500.000  28.500.000 

Tranh gỗ thuận buồm xuôi gió treo tường

Giá liên hệ

Tranh gỗ treo phòng khách bát mã truy phong

28.000.000  25.500.000 

Tranh gỗ treo phòng khách Thuận buồm xuôi gió TB-10

Giá liên hệ

Tranh gỗ treo tường bát mã

Giá liên hệ

Tranh gỗ treo tường phòng khách bát mã

29.500.000  27.500.000 

Tranh gỗ treo tường phòng khách thuận buồm TB-11

Giá liên hệ

Tranh gỗ treo tường phòng khách thuận buồm xuôi gió TB-08

Giá liên hệ

Tranh mã đáo thành công gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Tranh mã đáo thành công gỗ hương đá đục tay kênh bong. KT: 197x107x6

Giá liên hệ

Tranh mã đáo thành công gỗ hương đẹp

Giá liên hệ