TRANH VINH QUY BÁI TỔ BẰNG ĐỒNG

Sử sách ghi lại rằng, vào năm 1484, Vua Lê Thánh Tôn ban lệ “ Bia Đá Đề Danh”. Nghĩa là danh tính của các tân khoa tiến sĩ trong các kỳ thi. Được khắc vào bia đá và được dựng ở Văn Miếu tại cố đô Thăng Long. Trên mỗi bia đá, danh tính, quê hương của các tân khoa tiến sĩ. Trong kì thi đó được ghi cùng với danh tính của các quan trường chấm thi. Và một bài văn bia nói về ý nghĩa của việc học hành và việc phục vụ đất nước. Trải qua nhiều nhiều năm lịch sử và các cuộc chiến tranh tàn phá. Hiện nay tại Văn Miêu Hà Nội vẫn còn 82 bia đá trong tổng số 117 bia đá được lập. Theo sử sách ghi chép lại, tính cho đến năm 1800, nước ta đã có được 2266 vị tiến sĩ.

Và cũng từ năm 1484,  nhà vua ban cho các tân khoa mũ áo, yến tiệc, cân đai. Và cho lính hầu đưa rước về nơi sinh quán “Vinh Quy Bái Tổ”. Dân chúng trong tỉnh huyện, làng xã hãnh diện đón rước vị tân khoa với cờ, lọng , chiêng, trống vô cùng rầm rộ. Không những thế, các vị tân khoa đã có gia đình thì người vợ cũng được đón rước cùng với chồng theo đúng lệ. “ Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”. Một trong những việc đầu tiên mà vị tân khoa làm khi về tới làng. Là đến nhà thờ tổ của dòng họ và đình làng bái tạ tổ tiên, sau đó về bái tạ thầy dạy và cha mẹ.

Do đó,  là niềm vinh dự to lớn cho vị tân khoa, cha mẹ họ hàng, và làng xóm láng giềng . Đồng thời, đó cũng là dịp để vị tân khoa bảy tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với tổ tiên. Cha mẹ và thầy dạy theo đúng đạo nghĩa Việt Nam bao đời nay: “ Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Dân tộc Việt nam rất hãnh diện với truyền thống văn hóa này.

TRANH ĐỒNG TREO PHÒNG KHÁCH

Bộ đại tự câu đối cửa võng đồng đỏ cao cấp

Giá liên hệ

Tranh đồng bát mã truy phong dát vàng cao cấp. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ
Close

Tranh đồng bát mã truy phong dát vàng tam khí cao cấp. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng bát mã truy phong. KT: 1m6x2m8

Giá liên hệ

Tranh đồng cảnh đồng quê đồng xước giả cổ cao cấp

Giá liên hệ
Close

Tranh đồng cao cấp hoa khai phú quý. KT: 1m2x2m3

16.600.000 

Tranh đồng cao cấp mã đáo thành công. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ
Close

Tranh đồng cao cấp ngọc đường phú quý. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng cao cấp phú quý mãn đường

Giá liên hệ
Close

Tranh đồng cao cấp thuận buồm xuôi gió dát vàng. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng dát vàng bát mã truy phong. KT: 1m2x2m3

21.500.000 

Tranh đồng dát vàng mã đáo thành công

Giá liên hệ

Tranh đồng dát vàng vinh hoa phú quý. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng đẹp treo phòng khách phú quý mãn đường. KT: 1m2x2m3

22.500.000 

Tranh đồng đỏ cửu ngư quần hội dát vàng. KT: 1m2x2m3

15.000.000 

Tranh đồng đỏ dát vàng tam khí mã đáo thành công. KT: 90x1m7

7.800.000 
Close

Tranh đồng đỏ thuận buồm xuôi gió. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng khung vàng bát mã truy phong. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng khung vàng dát vàng thuận buồm xuôi gió. KT: 1m1x1m9

Giá liên hệ

Tranh đồng mã đáo thành công dát vàng cao cấp. KT: 1m17x1m77

Giá liên hệ

Tranh đồng mã đáo thành công dát vàng. KT: 90x1m7

Giá liên hệ

Tranh đồng mã đáo thành công khung gương. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng mã đáo thành công mạ vàng 24k cao cấp. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng phong cảnh đồng quê. KT: 1m55x2m55

Giá liên hệ

Tranh đồng phong thủy mã đáo thành công đẹp

Giá liên hệ

Tranh đồng phù dung công treo phòng khách. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng phú quý mãn đường đồng đỏ dát vàng cao cấp. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ
Close

Tranh đồng phu thê viên mãn dát vàng. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng quê bằng đồng giá bao nhiêu

Giá liên hệ
Tranh đồng thuận buồm xuôi gió dát vàng cao cấp. KT: 1m2x2m3
Close

Tranh đồng thuận buồm xuôi gió dát vàng cao cấp. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng thuận buồm xuôi gió dát vàng. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ
Tranh đồng thuận buồm xuôi gió. KT: 1m2x2m3
Close

Tranh đồng thuận buồm xuôi gió đồng đỏ dát vàng cao cấp. KT: 1m2x2m3

12.700.000 

Tranh đồng thuận buồm xuôi gió giá bao nhiêu

Giá liên hệ

Tranh đồng thuận buồm xuôi gió treo phòng khách đẹp

Giá liên hệ

Tranh đồng treo phòng khách thuận buồm xuôi gió dát vàng. KT: 2m62x1m55

Giá liên hệ

Tranh đồng treo phòng khách thuận buồm xuôi gió. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng treo phòng khách vinh hoa phú quý

Giá liên hệ

Tranh đồng treo phòng khách vinh quy bái tổ. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng tứ quý dát vàng cao cấp. KT: 40x1m

Giá liên hệ
Close

Tranh đồng vàng nguyên tấm thuận buồm xuôi gió. KT: 90x1m7

Giá liên hệ
Close

Tranh đồng vàng thuận buồm xuôi gió đẹp. KT: 90x1m7

Giá liên hệ

Tranh đồng vàng vinh quy bái tổ treo phòng khách. KT: 1m6x2m8

Giá liên hệ

Tranh đồng vinh hoa phú quý dát vàng cao cấp. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng vinh hoa phú quý dát vàng đẹp. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng vinh quy bái tổ khổ lớn treo phòng khách. KT: 1m55x2m55

Giá liên hệ

Tranh đồng xước giả cổ đồng quê cao cấp. KT: 1m55x2m55

Giá liên hệ

Tranh đồng xước giả cổ vinh hoa phú quý. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ

Tranh đồng xước gỉacổ cảnh đồng quê. KT: 1m2x2m3

Giá liên hệ